IlaboStránka v prestavbe, čiastočne funkčná, v prípade otázok nás kontaktujte:
ILABO, s.r.o.
Trstínska 13, 841 06 Bratislava

Prevádzka:
Radlinského 9 811 07 Bratislava
(budova FCHaPT STU Bratislava)

Kontakt

Tel: 02 - 52 62 54 34,
52 62 54 35

E-mail: info@ilabo.sk
Service mobil: 0903 766 133