ilabo logo 1

Laboratórna technika

Na stránke pracujeme, aby sme Vám ju mohli čo najskôr priniesť v plnom rozsahu.

 • Všetky produkty
 • CORIO CP (Chladiace cirkulačné termostaty do +200 °C)
 • CF (Kryokompaktné termostaty od -40 °C do +200 °C)
 • CORIO CD (Chladiace cirkulačné termostaty do +150 °C)
 • WALDNER Laboratórny nábytok
 • SICCO - Exsikátory a Gloveboxy
 • BOHLENDER
 • Rukavice
 • HIRSCHMANN - peristaltické čerpadlá, dávkovače, titrátory, pipety
 • Bod vzplanutia, tlak pár, analyzátory paliva FTIR, testovanie ropy - prenosné, odolné a ľahko ovládateľné analytické prístroje
 • GLOVE BOXY
 • WALDNER Laboratórne digestory
 • TESTING - testovanie stavebných materiálov
 • Všetky produkty
 • CORIO CP (Chladiace cirkulačné termostaty do +200 °C)
 • CF (Kryokompaktné termostaty od -40 °C do +200 °C)
 • CORIO CD (Chladiace cirkulačné termostaty do +150 °C)
 • WALDNER Laboratórny nábytok
 • SICCO - Exsikátory a Gloveboxy
 • BOHLENDER
 • Rukavice
 • HIRSCHMANN - peristaltické čerpadlá, dávkovače, titrátory, pipety
 • Bod vzplanutia, tlak pár, analyzátory paliva FTIR, testovanie ropy - prenosné, odolné a ľahko ovládateľné analytické prístroje
 • GLOVE BOXY
 • WALDNER Laboratórne digestory
 • TESTING - testovanie stavebných materiálov