ilabo logo 1
ilabo logo 1

Laboratórna technika

 • Všetky produkty
 • Chladiace/vykurovacie obehové čerpadlá CORIO CD do +150 °C
 • WALDNER Laboratórny nábytok
 • CF -Kryo kompaktné obehové čerpadlá pre pracovné teploty od -40 °C do +200 °C
 • SICCO - Sušiace skrinky, Exsikátory a Gloveboxy
 • HIRSCHMANN - peristaltické čerpadlá, manipulácia s kvapalinami, dávkovače, titrátory, pipety
 • Bod vzplanutia, tlak pár, analyzátory paliva FTIR, testovanie ropy - prenosné, odolné a ľahko ovládateľné analytické prístroje
 • rada ED - sterilizácia/sušenie horúcim vzduchom +300 °C - bez ventilácie
 • BOHLENDER - GLOVE BOXY
 • Chladiace/vykurovacie obehové čerpadlá CORIO CP do +200 °C
 • WALDNER Laboratórne digestory
 • BRABENDER - extrúder, farinograf, extensograf, amylograf a iné zariadenia na testovanie potravín
 • TESTING - testovanie stavebných hmôt ( betón, cement.. )
 • Všetky produkty
 • Chladiace/vykurovacie obehové čerpadlá CORIO CD do +150 °C
 • WALDNER Laboratórny nábytok
 • CF -Kryo kompaktné obehové čerpadlá pre pracovné teploty od -40 °C do +200 °C
 • SICCO - Sušiace skrinky, Exsikátory a Gloveboxy
 • HIRSCHMANN - peristaltické čerpadlá, manipulácia s kvapalinami, dávkovače, titrátory, pipety
 • Bod vzplanutia, tlak pár, analyzátory paliva FTIR, testovanie ropy - prenosné, odolné a ľahko ovládateľné analytické prístroje
 • rada ED - sterilizácia/sušenie horúcim vzduchom +300 °C - bez ventilácie
 • BOHLENDER - GLOVE BOXY
 • Chladiace/vykurovacie obehové čerpadlá CORIO CP do +200 °C
 • WALDNER Laboratórne digestory
 • BRABENDER - extrúder, farinograf, extensograf, amylograf a iné zariadenia na testovanie potravín
 • TESTING - testovanie stavebných hmôt ( betón, cement.. )