Waldner

Waldner

Laboratórne zariadenie

 • Nosiče médií
  • Médiové steny
  • Médiové krídla
  • Médiové panely
  • Médiové stĺpy
  • Médiové stanice
  • Médiové kanále
  • Médiové nádstavce nad stoly
  • Médiové stropy
 • Laboratórne stoly
  • Laboraorne stoly
  • Posuvné stoly
  • Špeciálne stoly
   • Prídavné stoly
   • Váhové stoly
   • SWING
   • Výškovo nastaviteľné stoly
   • Okrúhle stoly
   • Výlevkové stoly
 • Laboratórne skrine
  • Spodné  skrinky
  • Závesné skrinky
  • Vysoké skrine
  • Nádstavné skrinky
  • Skrine s výsuvmi
  • Špeciálne skrine
   • Skrine na uskladnenie kyselín a zásad
   • Spodné skrinky pod digestory na uskladnenie kyselín a zásad
   • FWF 90 spodná skrinka pod digestor na uskladnenie horľavých kvapalín
   • FWF 90 skriňa na uskladnenie horľavých kvapalín
   • G90 skriňa na uskladnenie fliaš na plyn
 • Systémy zásobovania a likvidácie
  • Zásobovanie a likvidácia horľavých kvapalín
  • Zásobovanie a likvidácia kyselín a zásad
  • Zásodovanie a likvidácia rádionuklidových odpadov
  • Likvidácia pevného a domového odpadu
 • Školské zariadenie
 • Príslušenstvo k labratórnym zariadeniam

Laboratórne digestory

 • Stolové digestory
 • Stolové digestory s bočnou inštaláciou
 • Prechodné digestory
 • Nízko-úrovňové digestory
 • Secuflow
 • Špeciálne digestory
  • Secuflow EN7
  • EN7 stolové digestory
  • Digestory na rádionuklidy
  • Digestory s filtrami
 • Mobilné digestory
  • AeroEm
  • MobilAir
 • Zabudované prvky
 • Lokálne odsávania
  • Odsávanie spodných skriniek
  • Odvetrávacie sústavy
  • Odsávacie rameno
  • Výfukové odsávanie
  • Odťahový komín

Regulácia v laboratórnych miestnostiach