Hirschmann

Hirschmann

Pumpy – RATARUS

Zaobchádzanie s kvapalinami
- dávkovače
- titrátory
- pipety

Odmerné a laboratórne sklo a plast
-banky, valce, pipety, byrety, titračné aparáty, reagenčné sklíčka, centrifúgové sklíčka

Kapiláry
Sterilné zátky
Sklo na mikroskopiu
Čistiace prípravky pre laboratóriá