Eagle Lab´s

Eagle Lab´s

Stanovenie:
% obsak tukov
% obsah vody
% obsah proteínov
% obsah kolagénov
% obsah popola
% obsah ONF

Analyzátory mäsa a mäsových výrobkov v blízkej IČ oblasti
- procesové
- laboratórne
Analýzy mäsa a mäsových výrobkov rýchlou chemickou metódou
- laboratórne