Anton Paar

Anton Paar

Anton Paar GmbH vyrába vysoko-presné procesné a laboratórne prístroje pre výskum a priemysel a súčasne je celosvetovým subdodávateľom jemnomechanických a plechových dielov a elektromechanických komponentov.

Analytické a laboratórne prístroje
 • Prístroje pre meranie obsahu alkoholu
 • Analytické systémy pre nápoje
 • Prístroje pre stanovenie obsahu oxidu uhličitého
 • Hustomery
 • DMTA
 • Systémy pre dávkovanie a zrieďovanie vzoriek
 • Vysokotlakový rozklad
 • Príprava vzoriek v mikrovlnnom poli
 • Mikrovlnná syntéza
 • Prístroje pre stanovenie obsahu kyslíka
 • Polarimetre
 • Refraktometre
 • Reometre
 • Systémy pre analýzu cukrov
 • Systémy pre charakterizáciu povrchovoch vlastnosťou
 • Turbidimetre - meranie zákalu
 • Teplomery
 • Viskozimetre
 • Rentgenová strukturálna analýza

Procesné analyzátory
 • Senzory pre stanovenie obsahu oxidu uhličitého
 • Kombinované senzory pre meranie hustoty a rýchlosti zvuku
 • Senzory pre meranie hustoty
 • Vyhodnocovacie jednotky a software
 • Online systémy pre analýzu nápojov
 • Inline polarimetre
 • Senzory pre meranie rýchlosti zvuku
 • Inline viskozimetre