Amarell Electronic

Amarell Electronic

Elektronické štandardné teplomery
Štandardné teplomery pre potraviny
Štandardné teplomery s vonkajším čidlom
Rádio-teplomery
Elektronické teplomery pre vysoké teploty
Infra-teplomery
Elektronické teplomery pre jemné meranie – laboratórne použitie
Multifunkčné digitálne teplomery ad 170th
Elektronické kontaktné teplomery KZ 1000
Teplomer Precisa ad 3000th
Elektronické teplomery pre jemné meranie – použitie v potravinárstve
Teplotný loger
Elektronický hygrometer
Elektronický pH-meter
Soľmeter
Časovač