Priemyselné váhy - Mobilné paletovacie váhy

Odkaz na stránku výrobcu: 
Mobile scales - KERN & SOHN GmbH
Oblasť použitia: 
Automobilový priemysel
Hutnícky priemysel
Keramika
Metalurgia
Priemysel spracovania odpadov
Priemysel spracovania plastov
Priemysel stavebných hmôt
Strojárstvo