Lovibond Colour Measurement

Automatické meranie transmisné - séria PFXi-195
Séria PFXi-195
Všetky modely sú dodávané s RCMSi technológiou s možnosťou kalibrácie na diaľku a servisom cez internet.

Prístroje je možné využiť v rôznych typoch laboratórií - potravinárskych, petrochemických, farmaceutických. Najčastejšie sa používajú pre stanovenie kvality farebnosti chemických, farmaceutických, petrochemických produktov, jedlých olejov, medu, piva a pod.
Každý PFXi je dodávaný so softvérom pre kontrolu farieb pre analýzu dát (LAN a USB kábel). V cene sú zahrnuté optické sklenené kyvety, certifikované sklenené kalibračné filtre, náhradná lampa a návod na použitie.         
Integrovaná technológia RCMSi pre vzdialenú kalibráciu, automatické a nesubjektívne meranie farieb, úplné údaje v súlade s medzinárodnými normami, veľmi silná, chemicky odolná, oceľová konštrukcia, ľahká údržba s odnímateľnou vzorkovacou komorou, schopnosť zaobchádzať s horúcimi vzorkami s vysokým bodom tavenia, rozsiahly a flexibilný výber farebných stupníc, aktualizácia zariadenia na diaľku, dodávaný so softvérom kontroly farieb pre analýzu dát, výstup v súlade s GLP vrátane dátumu, času, vzorky a ID užívateľa, rozsiahla ponuka príslušenstva (napr. tepelná tlačiareň).
 
Odkaz na stránku výrobcu: 
www.lovibondcolour.com/instrument/pfxi-1959
Model: PFXi-195/9       
 
Aplikácie                                          
chemikálie                                        
nátery                                                                                               
liečivá a kozmetika                                      
potraviny a nápoje                           
výrobky pre domácnosť                    
plasty                                                 
cukrové roztoky, sirupy a med          
pivo, slad a karamel                         
lekárske a klinické produkty              
jedlé oleje a tuky                               
minerálne oleje a vosky
 
Stupnice
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)                                               
Hunter Lab     
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty
index žltnutia (ASTM E 313)
Acid Wash Test (ASTM D848)
Optická hustota (absorbancia)
Optická dĺžka podľa stupnice farieb
Delta E * farebný rozdiel
spektrálne dáta
 
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Petrochemický priemysel
Potravinársky priemysel