Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor 3000 / petrolej AF650, vizuálne triedenie
Komparátor 3000 - Pracuje s troma poliami pre vizuálne stanovenie farby vzoriek priamym porovnaním s farebnými sklenenými filtrami. 3 polia pohľadu, vzorka a dve po sebe idúce sklenené filtre na farebnej stupnici sú pozorované súčasne, čo uľahčuje dosiahnutie optimálnej farebnej zhody. 

Model: Komparátor (AF670)
 
Aplikácie                   
nátery                                                
                                                          
Stupnice
Rosin - USA lodné potreby (ASTM D 509)
Rosin - francúzsky (Bordeaux) colour
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel