Lovibond Colour Measurement

Optické merania - model F
Model F je optický kolorimeter pre optické porovnávanie farebnosti vzorky so sklenenými filtrami (sklíčkami) Lovibond farby modrej, červenej, žltej a neutrálnej. Tieto Lovibond® sklíčka sú vložené do porovnávacieho poľa pomocou „posuvných regálov (stojanov)“, čo umožňuje užívateľovi porovnávať farbu svetla, ktorá je buď prenášaná cez vzorku alebo odrazená od vzorky.
Odkaz na stránku výrobcu: 
www.lovibondcolour.com/instrument/model-f
Model: model F
 
Aplikácie                               
potraviny a nápoje                                                              
pivo, slad a karamel             
jedlé oleje a tuky                   
minerálne oleje a vosky                                                       
                                                                                                                                              
Stupnice
Kreis hodnoty (žltnutie tukov)                                   
LOVIBOND® RYBN colour
Optická dĺžka podľa stupnice farieb
Oblasť použitia: 
Petrochemický priemysel
Potravinársky priemysel