KERN príslušenstvo

 • Tyče na meranie výšky
 • Káble
 • Ochranné kryty
 • Rampy
 • Batérie a akumulátory
 • Statívy
 • Dĺžkomery
 • Tvrdomery
 • Tlačiarne
 • Displayové jednotky
 • Sieťové adaptéry
Kategória: 
Váženie
Odkaz na stránku výrobcu: 
Accessories - KERN & SOHN GmbH
Oblasť použitia: 
Automobilový priemysel
Biológia
Biotechnológie
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Geológia a mineralógia
Humánna a veterinárna medicína
Hutnícky priemysel
Keramika
Materiálové technológie
Metalurgia
Mikrobiológia
Nemocnice, kliniky
Petrochemický priemysel
Potravinársky priemysel
Priemysel spracovania odpadov
Priemysel spracovania plastov
Priemysel stavebných hmôt
Príprava analýzy
Strojárstvo
Textilný a vláknarsky priemysel
Výskumné ústavy