APT.lineTM softvér

APT.COMTM softvér: tri edície: základná, štandardná a GLP.ATP-COM ™ softvér základná edícia:
 • Pripojenie jednej teplotnej komory BINDER alebo meracieho zariadenia s RS232, RS422 a Ethernet rozhraním k PC
 • Grafický programový editor pre pohodlné diaľkové ovládanie teplotnej komory
 • Grafický záznam nameraných dát, vrátane teploty, tlaku, vlhkosti a koncentrácie CO2
 • Dokumentácia všetkých systémových činností
 • Možnosť tlače nameraných dát alebo export dát do tabuľkového procesora (napr. Excel).

ATP-COM ™ softvér štandardná edícia: Všetky rovnaké funkcie ako základná edícia a:
 • Pripojenie až 30 Binder jednotiek s RS 232, RS 422 alebo Ethernet rozhraním
 • Grafický programový editor pre pohodlné diaľkové ovládanie
 • Všetky údaje sú k dispozícii na intranete alebo internete (web server). Parametre procesu sú k dispozícii on-line vo formáte HTML.
 • Posielanie e-mailových správ pomocou Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), ak namerané hodnoty presiahli alebo klesli pod stanovené limity
 • Tiež možná integrácia do LIMS, ako napr. LabVIEW
 • Časovo riadený automatický výstup (denný, týždenný, mesačný)
 • Ručný výstup do HTML alebo voliteľný prenos dát prostredníctvom e-mailu
 • Plne kompatibilné so sieťou
 • Manuálny záložný systém

ATP-COM ™ softvér GLP edícia: Všetky rovnaké funkcie ako štandardná edícia a
 • GLP kompatibilné, zabezpečená dokumentácia nameraných dát
 • Spĺňa všetky požiadavky FDA 21 CFR Part 11
 • Plná ochrana prístupového hesla
 • Hlásenie porúch e-mailom alebo do siete mobilného telefónu
 • Neobmedzený počet užívateľov
 • Automatický systém zálohovania