Podľa oblasti použitia

Potravinársky priemysel

Biológia, Biotechnológie, Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Hygiena, Kozmetický priemysel, Materiálové technológie, Mikrobiológia, Nemocnice, kliniky, Petrochemický priemysel, Priemysel odpadových vôd, Priemysel spracovania odpadov, Príprava analýzy, školstvo, Vodárenský priemysel, Výskumné ústavy

Biotechnológie, Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Mikrobiológia, Nemocnice, kliniky, Vodárenský priemysel, Výskumné ústavy

Automobilový priemysel, Biológia, Biotechnológie, Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Humánna a veterinárna medicína, Hygiena, Nemocnice, kliniky, Potravinársky priemysel, Priemysel odpadových vôd, Priemysel spracovania plastov, školstvo, Vodárenský priemysel, Výskumné ústavy

Biotechnológie, Humánna a veterinárna medicína, Nemocnice, kliniky, Výskumné ústavy

Chemický priemysel, Cukrovarnícky priemysel, Hygiena, Kozmetický priemysel, Petrochemický priemysel, Potravinársky priemysel, Priemysel odpadových vôd, školstvo, Vodárenský priemysel, Výskumné ústavy

Biológia, Biotechnológie, Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Geológia a mineralógia, Humánna a veterinárna medicína, Keramika, Materiálové technológie, Mikrobiológia, Nemocnice, kliniky, Petrochemický priemysel, Potravinársky priemysel, Príprava analýzy, Vodárenský priemysel, Výskumné ústavy

Biológia, Biotechnológie, Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Humánna a veterinárna medicína, Mikrobiológia, Nemocnice, kliniky, Petrochemický priemysel, Potravinársky priemysel, Príprava analýzy, Vodárenský priemysel, Výskumné ústavy

Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Potravinársky priemysel, Priemysel spracovania plastov, Priemysel stavebných hmôt, Výskumné ústavy

ATEX oblasť

Obchodné prevádzky

Automobilový priemysel, Petrochemický priemysel, Priemysel spracovania odpadov, Priemysel stavebných hmôt, Strojárstvo

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel, Hutnícky priemysel, Keramika, Metalurgia, Priemysel spracovania odpadov, Priemysel spracovania plastov, Priemysel stavebných hmôt, Strojárstvo

Automobilový priemysel, Hutnícky priemysel, Metalurgia, Petrochemický priemysel, Strojárstvo

Automobilový priemysel, Chemický priemysel, Humánna a veterinárna medicína, Hutnícky priemysel, Metalurgia, Nemocnice, kliniky, Potravinársky priemysel, Priemysel spracovania odpadov, Priemysel spracovania plastov, Priemysel stavebných hmôt, Strojárstvo

Humánna a veterinárna medicína, Nemocnice, kliniky

Humánna a veterinárna medicína

Automobilový priemysel, Biológia, Biotechnológie, Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Geológia a mineralógia, Humánna a veterinárna medicína, Hutnícky priemysel, Materiálové technológie, Metalurgia, Mikrobiológia, Nemocnice, kliniky, Petrochemický priemysel, Potravinársky priemysel, Textilný a vláknarsky priemysel, Vodárenský priemysel, Výskumné ústavy

Geológia a mineralógia, Hutnícky priemysel, Materiálové technológie, Priemysel spracovania plastov, Priemysel stavebných hmôt

Automobilový priemysel, Biológia, Biotechnológie, Chemický priemysel, Farmaceutický priemysel, Geológia a mineralógia, Humánna a veterinárna medicína, Hutnícky priemysel, Keramika, Materiálové technológie, Metalurgia, Mikrobiológia, Nemocnice, kliniky, Petrochemický priemysel, Potravinársky priemysel, Priemysel spracovania odpadov, Priemysel spracovania plastov, Priemysel stavebných hmôt, Príprava analýzy, Strojárstvo, Textilný a vláknarsky priemysel, Výskumné ústavy

Stránky