Vodné kúpele s trepaním séria SW

Vodné kúpele a vodné kúpele s trepaním
Vodné kúpele série TW alebo vodné kúpele s trepaním série SW sú ideálne pre bežné použitie, napríklad temperovanie vzoriek, inkubáciu, skúšky materiálov, skúšky korózie, ale aj na temperovanie kultúr alebo teplotné skúšky potravín a požívatín. Všetky série TW a SW kúpeľov sú prístroje vysokej kvality. Ich pracovná teplota sa pohybuje v rozmedzí 20 až 99,9 °C, sú určené pre širokú škálu aplikácií.
 • jednoduchá obsluha
 • ochrana pred striekajúcou vodou
 • integrovaný sieťový spínač
 • dobre osvetlený LED displej
 • obsah náplne od 2 do 26 l
 • vyklápateľný kryt kúpeľa (príslušenstvo)
 • výsokoteplotná konštanta až do +/-0,2°C
 • akustický a optický signál pri nedostatku vody
 • jednoduché vzpráydnovanie
 • jednoduché vyberanie zvýšeného dna prípadne trepacieho nastavca
 • široký sortiment príslušenstva pre temperovanie vzoriek
 • najlepšia kvalita (všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s teplonosnou kvapalinou sú z nezere alebo kvalitného plastu 
Dodatočné prednosti vodných kúpeľov s trepaním
 • funkcia výstrahy a vypnutia pri prekročení teploty alebo nedostatočnej teplote
 • nastaviteľné frekvencia trepania 20 – 200 kmit/min
 • elektronický časovač
 • RS232 rozhranie
APLIKÁCIE:
biochemický výskum, testovanie materiálov, enzýmov a štúdium tkanív, homogenizácia, rutinné laboratórne úlohy, korózne testy, fermentácia, inkubácia, rozmrazovanie krvnej plazmy, teplotné skúšky potravín a nápojov

- pre pracovné teploty od 20 °C do 99,9 °C
- poskytujú najmodernejšie funkcie pre každodenné laboratórne úlohy
- šikmé hrany udržiavajú vodu v nerezovej nádobe vodného kúpeľa aj keď je kryt otvorený
 • celková ochrana proti striekajúcej vode
 • ochrana proti nízkej hladiny vody a funkcia vypnutia
 • elektronický časovač(0 ... 10 prevádzkových hodín)
 • jednoduché ovládanie a vyhovujúca reprodukovateľnosť
 • 1 bodová kalibrácia
 • Tepelný výkon 2 kW
Model SW22: Teplotná stabilita ± 0,2 °C, pre celkové použitie
Model SW23: Teplotná stabilita ± 0,02 °C, s integrovaným obehovým čerpadlom pre najlepšiu teplotnú stabilitu a homogenitu
 
Modely Rozsah teplôt (°C) Teplotná stabilita (°C) Frekvencia trepania (rpm) Objem náplne (l) Odkaz na stránku výrobcu
SW22 +20...+99,9 ± 0,2 20...200 8...20 http://www.julabo.com/en/products/water-baths-shaking-water-baths/sw22-s...
SW23 +20...+99,9 ± 0,02 20...200 8...20 http://www.julabo.com/en/products/water-baths-shaking-water-baths/sw23-s...