Ventilátory na horúci vzduch – spaliny 45 BTFR

Radiálne ventilátory s jednostranným nasávaním
Ventilátory sú určené pre vzduch s teplotou max. 40oC. Základná rada je určená pre nízke prietoky cca 10…450 m3/hod a tlaky od 40 do 500 Pa. Rada ACF má motor vo vnútri obežného kolesa, čím dochádza k jeho prirodzenému ochladzovaniu nasávaným vzduchom. Dva modely sú uspôsobené k odsávaniu spalín o teplote 200oC (krátkodobe až 250oC). Mezi nejmohutnějšie z rady ventilátoróv s jednostranným nasávaním patria ventilátory so stoličkou (najvetší model má prietok až 6400 m3/hod).
Kategória: 
Vzduchotechnika
Maximálny prietok: 170 m3/hod.

Ventilátor sa používa všade tam, kde teplota okolia nebude vyššia než 45 °C. Dopravovaný vzduch (spaliny) nesmia prekročiť dlhodobo teplotu 200 °C (krátkodobo to môže byť maximálne 250 °C). Vzduch nesmie obsahovať žiadne agresívne látky. Ventilátor je koncipovaný pre trvalý chod s osou vo vodorovnej polohe.

Napájanie: 230 V/50-60 Hz 
Otáčky: 2600 ot/min 
Max.príkon: 95 W