Radiálne ventilátory s obojstranným nasávaním 102 H2WL/4

Radiálne ventilátory s jednostranným a dvojstranným nasávaním
Ventilátory tejto skupiny se vyznačujú zvlášť tichým chodom. Sú určené pre vzduch s teplotou max. 40oC. Niektoré modely sú pohánané pomalobežnými (šestpólovými) motormi (cca 900 ot./min). Ostatné z vyššími objemovými prietokmi sú pohánané štvorpólovými motormi (cca 1400 ot./min). Ventilátory pracujú v rozsahu objemových prietokov zhruba od 350…6500 m3/hod a tlaku mezi 90…600 Pa. Výstupná rýchlosť je relatívne nízka a najme modely s nižšími otáčkami sa dajú využít tam, kde je kladený dôraz na nízkou hlučnost. Všetky modely tejto rady sú dodávané s privarenou prírubou za ktorou môže byť ventilátor samonosne upevnený. Speciálnou alternatívou sú modely DUPLEX (motor má osu vyvedenou na obe strany a poháňa dve obežné kolesá). V podstate se jedná o dva radiálne ventilátory s jedním motorom. Objemové prietoky rady DUPLEX sú v rozmedzí od 40…550 m3/hod a tlaky mezi 35…225 Pa.
Kategória: 
Vzduchotechnika
Maximálny prietok: 5200 m3/hod.

Ventilátor sa používa všade tam, kde teplota okolia a pracovného média nebude vyžšia ako 40oC. Dopravovaný vzduch nesmie obsahovať žiadne agresívne látky. Ventilátor je koncipovaný pre nepretržitý chod. Skriňa ventilátoru je vyrobená z pozinkovaného plechu s elektrolytickým ochranným povlakom. Obežné koleso je vyrobené z hliníku. Jednofázový, úplne uzatvorený motor s rozbehovým kondenzátorom je umiestnený vo vnútri skine a chladený nasávaným vzduchom. Ventilátor je nutné inštalovat tak, aby hriadeľ motoru bola ve vodorovnej polohe.

Napájanie: 230 V/50 Hz 
Otáčky: 1400 ot/min 
Max.príkon: 2500 W