Radiálne ventilátory s jednostranným nasávaním s nízkym prietokom 21 ATXL

Radiálne ventilátory s jednostranným nasávaním
Ventilátory sú určené pre vzduch s teplotou max. 40oC. Základná rada je určená pre nízke prietoky cca 10…450 m3/hod a tlaky od 40 do 500 Pa. Rada ACF má motor vo vnútri obežného kolesa, čím dochádza k jeho prirodzenému ochladzovaniu nasávaným vzduchom. Dva modely sú uspôsobené k odsávaniu spalín o teplote 200oC (krátkodobe až 250oC). Mezi nejmohutnějšie z rady ventilátoróv s jednostranným nasávaním patria ventilátory so stoličkou (najvetší model má prietok až 6400 m3/hod).
Kategória: 
Vzduchotechnika
Maximálny prietok: 19 m3/hod.

Ventilátor sa používa všade tam, kde teplota okolia a pracovného média nebude vyššia ako 40 °C. Dopravovaný vzduch nesmie obsahovať žiadne agresívne látky. Ventilátor je koncipovaný pre nepretržitý chod.
Skrina ventilátora je z hliníkové zliatiny. Na povrchu je nanesený elektrolyticky ochranný povlak, ktorý zabezpečuje dlhodobú a optimálnu ochranu skrine. Obežné koleso je stočené z pásového výlisku, olemované a upevnené na nosnú desku, čím sa vytvorí pevná a kompaktná jednotka. Obežné koleso je nasadené priamo na hriadeli a je vyrobené z hliníkového plechu. Jednofázový otvorený motor je umiestnený vo vnútri skrine. Životnosť motoru je silně ovplivňovaná prostredím, predevšetkím teplotou, vlhkostou, agresívnymi výparami a prachom. Určiť presný údaj o životnosti je veľmi obtiažne. Ako smmrná hodnota za normálnych podmienok u motorov s kotvou nakrátko se dá predpokladať životnosť asi 35 000 prevádzkových hodín.

Ventilátor je konštruovaný pre vnútorné zabudovanie. Preto sa užívateľ musí postarať o zabezpečenie odpovedajúcej ochrany pred úrazom. Koncepcia ventilátorov AIRFLOW predpokladá ich inštaláciu s hriadeľom vo vodorovnej polohe. Vo výnimočných prípadoch môže byť ventilátor inštalovaný aj v inej polohe, je treba však počítať s nižšou životnostou. Smer výfuku je ľubovolný.