Priemyselné váhy - Závesné/hákové váhy

Oblasť použitia: 
Automobilový priemysel
Hutnícky priemysel
Metalurgia
Petrochemický priemysel
Strojárstvo