Lovibond Colour Measurement

Optické merania - Komparátor 3000 / petrolej AF650, vizuálne triedenie
Komparátor 3000 - Pracuje s troma poliami pre vizuálne stanovenie farby vzoriek priamym porovnaním s farebnými sklenenými filtrami. 3 polia pohľadu, vzorka a dve po sebe idúce sklenené filtre na farebnej stupnici sú pozorované súčasne, čo uľahčuje dosiahnutie optimálnej farebnej zhody.  

Model: EBC komparátor (AF607)

- na meranie farebnosti piva optickým porovnávaním vzorky s farebnými sklami 

Aplikácie                               
pivo, slad a karamel                         
 
Stupnice
EBC (európska pivovarnícka dohoda)
Oblasť použitia: 
Potravinársky priemysel