Lovibond Colour Measurement

Automatické merania odrazivosti - RT250-300-400-500 – prenosné spektrofotometre
RT 250, RT 300, RT 400 a RT 500 sú univerzálne, prenosné spektrofotometre s možnosťou voľby difúznej/8 ° sféry alebo 0/45 optickej geometrie, vhodné pre rýchle, precízne merania farebnosti širokého rozsahu vzoriek.  Poskytujú absolútne a diferenčné merania v rôznych kolorimetrických systémoch.
RT 300 a RT 500 sú dodávané so súborom programov OnColorTM umožňujúcich sťahovanie nameraných dát.
Model: RT500 Explorer balíček: RT500 a OnColorTM Lite
RT500 spektrofotometer, Softvér OnColorTM Lite, riadenie procesu sfarbenia "v pohybe", ukladanie dát na prenosnom spektrofotometri, ovládanie priamo cez PC prostredníctvom kábla RS232 

Aplikácie                               
chemikálie                             
nátery                                                                                   
potraviny a nápoje               
plasty                         
textílie                                                
lekárske a klinické produkt
výrobky pre domácnosť        
liečivá a kozmetika               
 
Stupnice
CIE 94
CIE L* u* v* farebný priestor                                     
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)
CMC tolerancia
Hunter Lab
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty
index žltnutia (ASTM E 313)                            
Delta E * farebný rozdiel
nedorozumenia farebných dát
spektrálne dáta
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Potravinársky priemysel
Textilný a vláknarsky priemysel