Lovibond Colour Measurement

Automatické merania odrazivosti - RT250-300-400-500 – prenosné spektrofotometre
RT 250, RT 300, RT 400 a RT 500 sú univerzálne, prenosné spektrofotometre s možnosťou voľby difúznej/8 ° sféry alebo 0/45 optickej geometrie, vhodné pre rýchle, precízne merania farebnosti širokého rozsahu vzoriek.  Poskytujú absolútne a diferenčné merania v rôznych kolorimetrických systémoch.
RT 300 a RT 500 sú dodávané so súborom programov OnColorTM umožňujúcich sťahovanie nameraných dát.
Model: RT320 (0/45) 4, 7 a 15 mm štrbina
 
Aplikácie                                           
nátery                                                           
potraviny a nápoje               
výrobky pre domácnosť
liečivá a kozmetika                           
plasty                                                 
                                                          
Stupnice
CIE 94                                    
CIE L*a*b
CMC tolerancia
Hunter Lab
CIELAB (L*C*h)
index belosti (ASTM E 313)
xyY farebné súradnice
XYZ trojzložkové hodnoty
index žltnutia (ASTM E 313)
Metaméria index
Delta E * farebný rozdiel
nedorozumenia farebných dát
spektrálne dáta
Oblasť použitia: 
Chemický priemysel
Farmaceutický priemysel
Potravinársky priemysel