Bezdrôtová komunikácia a softvér

Wireless Temp®
 • príslušenstvá pre bezdrôtovú prevádzku a monitorovanie regulácie teploty
 • komfortné ovládanie nástrojov priamo z vášho pracoviska
 • väčšia voľnosť  pri voľbe umiestnenia prístroja
 • nie sú potrebné komunikačné káble
 • jednoduchá manipulácia diaľkového ovládania, k dispozícii aj v ATEX certifikovanej verzii

EasyTEMP Professional Softvér
 • pre ovládanie, zobrazovanie a záznam
 • EasyTEMP Softvér umožňuje ovládanie a monitorovanie teplotnej regulácie prístrojov pomocou ľubovoľného systému Windows®
 • EasyTEMP ponúka množstvo funkcií pre zobrazenie teploty a času
 • Bezdrôtové pripojenie Temp® cez RS232, USB alebo bezdrôtovo
 • Funkčný diagram pre grafické zobrazenie nameraných hodnôt
 • Uchovanie nameraných hodnôt pre spracovanie napr. v programe Microsoft Excel
 • Zobrazenie v stupňoch Celzia (°C) alebo Fahrenheita (°F)
 • EasyTemp základná verzia: zadarmo na stiahnutie
 • EasyTemp Professional verzia s pokročilými funkciami